Vår expertis i din bransch

Veolias mobila tjänster erbjuder en komplett uppsättning lösningar och tjänster när du behöver hyra vattenreningssystem vid haveri, planerade stopp eller under längre tid, med flöden från 1m³/tim till 500m³/tim.