AVHÄRDNING

Mobile Water Services
AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

MOSO®-system

MOSO-systemen är containerbaserade och skidmonterade vattenreningssystem som kan användas för bl.a. avhärdning, avalkalisering och avlägsnande av organiska ämnen för att tillgodose dina olika vattenreningskrav på ett flexibelt, snabbt och effektivt sätt utan användning av farliga kemikalier.


MOFI®– och MUSE®-system

MOFI finns i kolstål eller rostfritt stål, medan MUSE är av polyamid. Dessa system kan användas med olika filtermaterial för en rad användningsområden. De kan användas i höga eller låga temperaturer på ett flexibelt, snabbt och effektivt sätt utan kemikalier.

More Technologies

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

VÄLJ

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

VÄLJ

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

VÄLJ

LUFTNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

VÄLJ

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

VÄLJ

Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA is required.

Any Questions?