ODSALANIE WODY MORSKIEJ

Mobile Water Services
ODSALANIE WODY MORSKIEJ

Ta technologia membranowa służy do uzdatniania wody o wysokim zasoleniu usuwając rozpuszczone sole, substancje organiczne, molekuły nieorganiczne i cząstki.

RW 300F ® and SWRO 30C ® assets

Our SWRO 30 sea water desalination assets offer a treatment combination of technologies either for surface water or well water intake, providing flexibility to treat high salinity water based upon a variety of sources of feed water.

SWRO 30C ®  provides a reverse osmosis skid which can produce > 30m³/hour permeate with a salt rejection > 99%. The typical feed water salinity is 36,000 mgl. The asset is provided complete with cleaning station with a 40ft container.


RW 300F®  is a treatment multimedia filtration process. This asset consists of 2 foot containers which work together automatically to filter the feed water for the SWRO 30C.

More Technologies

ULTRAFILTRACJA

Ultrafiltracja zapewnia separację makro-modularną w celu usunięcia koloidów, cząstek, dużych substancji organicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Select

ODGAZOWYWANIE

Odgazowanie polega na usunięciu lub redukcji rozpuszczonego tlenu, dwutlenku węgla i innych gazów z wody.

Select

KLARYFIKACJA

Klarowanie w celu usunięcia cząstek, zawiesiny, substancji organicznych, oleju / smaru, metali ciężkich i koloru z wody zasilającej.

Select

DEJONIZACJA

Dejonizacja do usuwania i redukcji rozpuszczonych jonów w celu uzyskania wysokiej jakości wody przy użyciu żywic jonowymiennych.

Select

ODWRÓCONA OSMOZA

Technologia oczyszczania wykorzystująca półprzepuszczalną membranę do usuwania rozpuszczonych soli, organicznych i nieorganicznych molekuł oraz cząsteczek z wody.

Select

FILTRACJA

Procesy, w których cząstki stałe są usuwane z wody za pomocą mediów filtracyjnych.

Select

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół jest do Waszej dyspozycji. Zadzwoń pod numer +48 (0) 668 887 258 lub wyślij wiadomość poniżej.

reCAPTCHA is required.

PYTANIA?