AVJONISERING

Mobile Water Services
AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

MODI®– och MOFI®-system

Vi erbjuder ett brett sortiment av mobila avjoniseringssystem för just dina behov. Systemen finns tillgängliga som trailermonterade eller fristående skidmonterade tryckkärl.

MODI® 15000T® och 9000T erbjuder två strömmar av mobil katjonbytare, anjonbytare och blandbädd i en isolerad trailer. Flödet kan konfigureras för drift/standby- eller drift/drift-läge enligt dina flödesbehov, vilket gör det möjligt att producera från 20 upp till 150 m³ respektive 5 till 85 m³ renat vatten per timme med en renhet på <0,1 µS/cm och <20 ppb SiO2.

Standardegenskaper:

 • Flödeshastighet upp till 150m³/tim
 • Nollutsläpp
 • Off-site regenerering
 • Ansluts och levererar rätt mängd och kvalitet direkt
 • Slangar och tillbehör

Jonbytarsystemen MOFI® och MUSE® har en mängd användningsområden. MOFI finns i kolstål eller rostfritt stål, medan MUSE är av polyamid.

Dessa skidmonterade tryckkärl kan användas med olika jonbytarmassor beroende på användningsområde. De kan användas i höga eller låga temperaturer på ett flexibelt, snabbt och effektivt sätt utan användning av kemikalier på site.

   

    Standardegenskaper:

 • Upp till 80m³/tim
 • Flera typer av jonbytesmassa
 • Nollutsläpp
 • Inomhus eller utomhusdrift
 • Off-site regenerering
 • Slangar och tillbehör

More Technologies

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

VÄLJ

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

VÄLJ

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

VÄLJ

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

VÄLJ

LUFTNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA is required.

Any Questions?