DEJONIZACJA

Mobile Water Services
DEJONIZACJA

Dejonizacja do usuwania i redukcji rozpuszczonych jonów w celu uzyskania wysokiej jakości wody przy użyciu żywic jonowymiennych.

MODI®and MOFI® assets

We offer a wide range of mobile deionisation assets to suit you specific requirements. The assets are available as trailer-mounted or free-standing skid mounted pressure vessels.

MODI® 15000T® and 9000T provides two streams of mobile cation/anion/mixed-bed ion exchange technology housed within an insulated trailer. The streams can be configured in duty/standby or duty/duty operation according to your flow requirements, giving the flexibility to produce treated water between 20 – 150 m³/hr and 5 – 85 m³/hr  respectively with a purity of <0.1µScm, <20 ppb SiO2.

Standard Features

 • Flow rate up to 150m³/hr
 • Zero discharge
 • Off-site regeneration
 • Plug-and-Play
 • Hoses and accessories

MOFI® and MUSE® technologies are extremely versatile ion exchange systems.  The MOFIs are available in carbon or stainless steel, and the MUSE are polyamide.

These skid mounted pressure vessel can be utilised with different ion-exchange resins to meet a variety of applications. They are able to be used within high or low temperature applications in a flexible, fast and efficient manner without the use of onsite chemicals.

   

     Standard Features

 •      Up to 80m³/hr
 •      Multimedia
 •      Zero Discharge
 •     Inside or external operation
 •     Off-site regeneration
 •     Hoses and accessories

More Technologies

ODSALANIE WODY MORSKIEJ

Ta technologia membranowa służy do uzdatniania wody o wysokim zasoleniu usuwając rozpuszczone sole, substancje organiczne, molekuły nieorganiczne i cząstki.

Select

FILTRACJA

Procesy, w których cząstki stałe są usuwane z wody za pomocą mediów filtracyjnych.

Select

KLARYFIKACJA

Klarowanie w celu usunięcia cząstek, zawiesiny, substancji organicznych, oleju / smaru, metali ciężkich i koloru z wody zasilającej.

Select

ODGAZOWYWANIE

Odgazowanie polega na usunięciu lub redukcji rozpuszczonego tlenu, dwutlenku węgla i innych gazów z wody.

Select

ULTRAFILTRACJA

Ultrafiltracja zapewnia separację makro-modularną w celu usunięcia koloidów, cząstek, dużych substancji organicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Select

ODWRÓCONA OSMOZA

Technologia oczyszczania wykorzystująca półprzepuszczalną membranę do usuwania rozpuszczonych soli, organicznych i nieorganicznych molekuł oraz cząsteczek z wody.

Select

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół jest do Waszej dyspozycji. Zadzwoń pod numer +48 (0) 668 887 258 lub wyślij wiadomość poniżej.

reCAPTCHA is required.

PYTANIA?