Skontaktuj się z nami

Nasz zespół jest do Waszej dyspozycji. Zadzwoń pod numer +48 (0) 668 887 258 lub wyślij wiadomość poniżej.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Tel: +33 (0) 169 752 575
Emergency: +33 (0) 613 307 015

Germany
Tel: +49 (0) 514 18 030
Emergency: +49 (0) 514 1803 488

Italy
Tel: +39 (0) 345 7065 970
Emergency:+39 (0) 338 6630 892

Netherlands/Benelux
Tel: +31 (0) 6 182 106 15
Tel: +32 (0) 470 601 558
Emergency: +49 (0) 514 1803 488

Poland
Tel: +48 (0) 668 887 258
Emergency: +48 (0) 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 (0) 916 667 716
Emergency: +34 (0) 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 (0)70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0) 203 567 7548
Emergency: +44 (0) 1782 590 800

REST OF THE WORLD 

Australia. Tel: +61 2 (0) 8514 3200

Canada. Tel: +1 514 703 3142

China
Tel: +86 (0) 21 6193 8088
Email: china.industrial@veolia.com

Singapore. Tel: +65 (0) 6 715 5200

Malaysia. Tel: +603 (0) 2264 1818

USA. Tel: +1 815-274-9586

DEJONIZACJA

Mobile Water Services
DEJONIZACJA

Dejonizacja do usuwania i redukcji rozpuszczonych jonów w celu uzyskania wysokiej jakości wody przy użyciu żywic jonowymiennych.

MODI®and MOFI® assets

We offer a wide range of mobile deionisation assets to suit you specific requirements. The assets are available as trailer-mounted or free-standing skid mounted pressure vessels.

MODI® 15000T® and 9000T provides two streams of mobile cation/anion/mixed-bed ion exchange technology housed within an insulated trailer. The streams can be configured in duty/standby or duty/duty operation according to your flow requirements, giving the flexibility to produce treated water between 20 – 150 m³/hr and 5 – 85 m³/hr  respectively with a purity of <0.1µScm, <20 ppb SiO2.

Standard Features

 • Flow rate up to 150m³/hr
 • Zero discharge
 • Off-site regeneration
 • Plug-and-Play
 • Hoses and accessories

MOFI® and MUSE® technologies are extremely versatile ion exchange systems.  The MOFIs are available in carbon or stainless steel, and the MUSE are polyamide.

These skid mounted pressure vessel can be utilised with different ion-exchange resins to meet a variety of applications. They are able to be used within high or low temperature applications in a flexible, fast and efficient manner without the use of onsite chemicals.

   

     Standard Features

 •      Up to 80m³/hr
 •      Multimedia
 •      Zero Discharge
 •     Inside or external operation
 •     Off-site regeneration
 •     Hoses and accessories

More Technologies

ULTRAFILTRACJA

Ultrafiltracja zapewnia separację makro-modularną w celu usunięcia koloidów, cząstek, dużych substancji organicznych i zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Select

ODGAZOWYWANIE

Odgazowanie polega na usunięciu lub redukcji rozpuszczonego tlenu, dwutlenku węgla i innych gazów z wody.

Select

FILTRACJA

Procesy, w których cząstki stałe są usuwane z wody za pomocą mediów filtracyjnych.

Select

KLARYFIKACJA

Klarowanie w celu usunięcia cząstek, zawiesiny, substancji organicznych, oleju / smaru, metali ciężkich i koloru z wody zasilającej.

Select

ODSALANIE WÓD MORSKICH

Ta technologia membranowa służy do uzdatniania wody o wysokim zasoleniu usuwając rozpuszczone sole, substancje organiczne, molekuły nieorganiczne i cząstki.

Select

ODWRÓCONA OSMOZA

Technologia oczyszczania wykorzystująca półprzepuszczalną membranę do usuwania rozpuszczonych soli, organicznych i nieorganicznych molekuł oraz cząsteczek z wody.

Select

PYTANIA?