Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA krävs.
EUROPE

France
Tel: +33 (0) 169 752 575
Emergency: +33 (0) 613 307 015

Germany
Tel: +49 (0) 514 18 030
Emergency: +49 (0) 514 1803 488

Italy
Tel: +39 (0) 345 7065 970
Emergency:+39 (0) 338 6630 892

Netherlands/Benelux
Tel: +31 (0) 6 182 106 15
Tel: +32 (0) 470 601 558
Emergency: +49 (0) 514 1803 488

Poland
Tel: +48 (0) 668 887 258
Emergency: +48 (0) 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 (0) 916 667 716
Emergency: +34 (0) 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 (0)70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0) 203 567 7548
Emergency: +44 (0) 1782 590 800

REST OF THE WORLD 

Australia. Tel: +61 2 (0) 8514 3200

Canada. Tel: +1 514 703 3142

China
Tel: +86 (0) 21 6193 8088
Email: china.industrial@veolia.com

Singapore. Tel: +65 (0) 6 715 5200

Malaysia. Tel: +603 (0) 2264 1818

USA. Tel: +1 815-274-9586

AVGASNING

Mobile Water Services
AVGASNING

Avgasning innebär att mängden lösta gaser som koldioxid, syre och andra gaser reduceras eller avlägsnas ur vattnet.

REMOX®– och MODA®-system

Vårt REMOX®– och MODA®-sortiment erbjuder en rad mobila luftningssystem för just dina behov. Dessa system är tillgängliga i containrar och som skidmonterade enheter.

REMOX®100C – en mobil duplex enhet för membranluftning som kan producera >100 m3 renat vatten per timme med <10 ppb löst syre. Minsta matningstryck 1 bar.

REMOX®50C och REMOX®50S – våra mobila system för membranluftning kan producera >50 m3 renat vatten per timme med <10 ppb löst syre. Minsta matningstryck 1 bar. C-systemen finns i en isolerad transportcontainer. S-systemen är skidmonterade.

MODA® 100 – ett portabelt fristående torn för avlägsnande av koldioxid och andra gaser med hjälp av tryckluft. Flödeshastighet upp till 100 m3/tim. MODA® levereras komplett med kontrollpanel, nivåvakter och luftfläkt.

Standardegenskaper för REMOX®

  • Försett med luftkompressor, kvävegenerator och dubbla vakuumpumpar för att förbättra processprestandan och eliminera behovet av gasförsörjning på plats (gäller inte REMOX 50S).
  • Containerenheter är isolerade och har belysning, uppvärmning och ventilation.

More Technologies

HAVSVATTEN AVSALTNING

Denna membranteknik behandlar vatten med hög salthalt för avlägsnande av upplösta salter, organiska ämnen, oorganiska molekyler och partiklar.

VÄLJ

AVJONISERING

Avjonisering för avlägsnande och minskning av lösta joner för att producera vatten av hög kvalitet med jonbytesmassor.

VÄLJ

ULTRAFILTRERING

Vid ultrafiltrering avlägsnas kolloider, partiklar, stora organiska ämnen och mikrobiologiska föroreningar genom membranseparering.

VÄLJ

AVHÄRDNING

Minskning och avlägsnande av hårdgörande salter och joner från vatten.

VÄLJ

FILTRERING

Processer där fasta partiklar avlägsnas från vatten med hjälp av filtermedia.

VÄLJ

OMVÄND OSMOS

En reningsteknik som använder ett halvpermeabelt membran för att avlägsna upplösta salter, organiska och oorganiska molekyler och partiklar från vatten.

VÄLJ

SEDIMENTERING

Sedimentering för att avlägsna partiklar, suspenderade ämnen, organiska ämnen, olja/fett, tungmetaller och färgande ämnen ur råvatten och avlopp.

VÄLJ

Några frågor??