Petrokemi

Mobile Water Services

Våra vattenreningstjänster uppfyller och överträffar kraven i den petrokemiska och kemiska industrin.

Våra mobila hyrtjänster sätts in på plats om din verksamhet har drabbats av oförutsedda nödsituationer som kräver omedelbara åtgärder, eller gör att du kan tillgodose ett planerat behov av renat vatten vid renovering eller underhåll och/eller mångåriga behov av kontinuerlig vattenförsörjning.

Tjänsten ger dig en tillförlitig och säker källa till processvatten dygnet runt, 365 dagar om året, och är en hyrtjänst du alltid har till hands.

Vattenrening i den petrokemiska och kemiska industrin

 • Spädvatten för ångalstring
 • Processvatten
 • Kondensatrening
 • Efter- eller förbehandling av din befintliga anläggning
 • Extra processvatten för idrifttagning eller projekt
 • Mobila renoverings- eller underhållstjänster
 • Driftavbrott i det ordinarie vattenreningssystemet
 • Svåra väderförhållanden
 • Kylvattenrening

Fördelar för dig

 • Snabbt svar och leverans i rätt tid
 • Det renade vattnets kvalitet och kvantitet
 • Fullständigt tekniskt och driftmässigt stöd under hela hyresperioden
 • ”Hands Off”-underhåll – ingen reservdels- och lagerhantering
 • Den renade vattenvolymen kan när som helst ökas eller minskas
 • Tillförlitlig och säker service med stöd av vår mobila fordonspark
 • Den senaste tekniken
 • Dokumenterat utmärkt hälsa och säkerhet
 • Säker hantering av system och kemikalier

Kontakta Oss

Vår personal hjälper dig gärna. Kontakta oss för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

reCAPTCHA is required.

Några frågor??