Contact us

Our team is here to help. Get in touch to find out how we can help support you or your business.

reCAPTCHA is required.
EUROPE

France
Tel: +33 (0) 169 752 575
Emergency: +33 (0) 613 307 015

Germany
Tel: +49 (0) 514 18 030
Emergency: +49 (0) 514 1803 488

Italy
Tel: +39 (0) 345 7065 970
Emergency:+39 (0) 338 6630 892

Netherlands/Benelux
Tel: +31 (0) 6 182 106 15
Tel: +32 (0) 470 601 558
Emergency: +49 (0) 514 1803 488

Poland
Tel: +48 (0) 668 887 258
Emergency: +48 (0) 722 030 301

Spain | Portugal
Tel: +34 (0) 916 667 716
Emergency: +34 (0) 619 715 700

Sweden | Denmark | Norway | Finland
Tel: +46 (0)70 247 57 18

United Kingdom
Tel: +44 (0) 203 567 7548
Emergency: +44 (0) 1782 590 800

REST OF THE WORLD 

Australia. Tel: +61 2 (0) 8514 3200

Canada. Tel: +1 514 703 3142

China
Tel: +86 (0) 21 6193 8088
Email: china.industrial@veolia.com

Singapore. Tel: +65 (0) 6 715 5200

Malaysia. Tel: +603 (0) 2264 1818

USA. Tel: +1 815-274-9586

Blog

Mobile Water Services
back to full blog

Leverera din totalentreprenad(EPC-projekt) i tid och undvik kostsamma förseningar med Mobile Water Services. 

By Per-Ake Lindstrom on 8th July 2021

share on

Leverans i tid, kostnadsbesparingar, kvalitet och säkerhet är viktiga för alla parter som är involverade i ett byggprojekt. Byggprocessen är dock föremål för många variabler och oförutsägbara faktorer som kan påverka hur framgångsrik leveransen av ett projekt blir. Per-Åke Lindström, Business Development Manager, NORDICS, diskuterar hur Mobile Water Services kan hjälpa EPC-företag att uppfylla sina kunders vattenbehov på ett säkert sätt, inom den angivna kostnaden och tidsramen.

De viktigaste indikatorerna för hur framgångsrikt ett byggprojekt är, det ska slutföras inom den planerade budgeten och tidsplanen och inom de nödvändiga kvalitets-, säkerhets- ambitionerna samt utan miljöpåverkan. Det händer dock att ett projekt överskrider den planerade tidsplanen.  För ägaren kan varje försening innebära förlust av intäkter genom att produktionsanläggningar inte är tillgängliga. Om projektkostnaderna eller tidtabellen överskrider de planerade målen för totalentreprenaden kan kundnöjdheten äventyras, vilket kan leda till ekonomiska påföljder, skador på relationer, rykte och till och med tvister. Att slutföra projekt i tid är alltså inte bara en indikator på effektivitet, utan är också viktigt för ett företags ekonomiska hälsa och anseende. 

Byggprocessen är föremål för många variabler och oförutsägbara faktorer som kommer från många olika källor. Företag med totalentreprenader står inför ett antal speciella utmaningar när det gäller leverans av behandlat vatten för driftsättning och uppstart av nya anläggningar eller till och med kontinuerlig drift av befintliga tillgångar under planerat underhåll, samt förvaltning och avveckling av en anläggning i slutet av dess livslängd. 

Teknikleverantörer kan dra nytta av möjligheten att hyra av mobila vattenreningssystem för att se till att tidsfristerna för kontraktet uppfylls på ett säkert sätt och utan dröjsmål. Detta ger också leverantören en säkerhet att kvaliteten och kvantiteten av det behandlade vatten som tillhandahålls av denna typ av tjänst uppfyller kundens specifikationer. 

Driftsättning i tid och inom budget

Tillhandahållandet av tillfällig vattenbehandling är väl etablerat och Veolia Water Technologies mobila vattenreningstjänster är väl lämpade att uppfylla EPC-företagens krav. Mobila vattenrenings tjänster används ofta under uppstartsfasen av till exempel en ny värme- kraftanläggning. De kan stödja en ökad efterfrågan på renat vatten för tillämpningar som rengöring av pannor, spolning av rörledningar och ångblåsning, som avlägsnar byggnadsrester, sand, insektsrester etc. från kritiska system, inklusive luftkylda kondensatorer eller ångturbinledningar. Detta säkerställer optimal renhet i utrustningen och möjliggör effektiv drift av anläggningen för daglig elproduktion. Mobil vattenreningsutrustning kan finnas på plats för att rena vattnet för denna uppstartsprocess och sedan tas bort när vattenbehovet återgår till normala driftsnivåer efter driftsättningen.

Ett mobilt vattenreningssystem kan också användas om leveransen och uppstarten av den permanenta vattenreningsutrustningen försenas, vilket skulle kunna försena projektet och medföra ekonomiska påföljder. Det mobila vattenreningssystemet kan tillhandahållas för att behandla det tillgängliga råvattnet och producera önskad kvalitet och kvantitet för alla driftsättningsbehov. Denna anläggning kan också ersätta den permanenta vattenreningsanläggningen för att projektet ska kunna tas i drift i full skala. Detta kan kompensera eventuella förseningar när det gäller att uppfylla kundens krav.

Visa alla våra fallstudier

Klicka här för att se våra fallstudier

Planerat underhåll och turnarounds

Totalentreprenören behöver också planera för underhåll av sina kunders befintliga vattenreningssystem, och mobila vattenreningstjänster kan sättas in för att täcka tiden för underhåll av utrustning, vilket säkerställer att produktionen eller affärsprocesserna kan fortsätta och att kostsamma driftstopp undviks. 

Planerade renoveringar kan innebära ett totalstopp i den operativa verksamheten. Ett projekt som överskrider tidsplanen eller budgeten kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser, så det är viktigt att en effektiv och tillförlitlig vattenförsörjning finns tillgänglig vid behov. I dessa fall kan mobila vattenreningstjänster stödja alla underhålls- och renoveringsaktiviteter. Mobil vattenrening kan också överbrygga mellantiden för anläggningen tills den kan bytas ut eller repareras eller till och med överbrygga en tidsperiod om det finns variationer i rå- vattentillgången eller kvaliteten, vilket erfarenheten hos serviceföretaget för en av världens ledande kemikoncerner visar. 

Då förebyggande underhåll och renovering av ett permanent vattenreningssystem måste utföras oftare utan att påverka den övriga produktionen och inte under ett planerat driftstopp. Ett tillfälligt vattenreningssystem kan användas för att antingen ersätta hela eller delar av de olika processerna under detta tillfälliga behov. Typiska tillämpningar är utbyte av jonbytarmassa, underhåll av tryckkärl, uppgradering av styrsystem, rengöring eller utbyte av membran för omvänd osmos, underhåll av utrustning för dosering av kemikalier och arbete i rejektvattenbehandling. 

Veolia Mobile Water Services erbjuder flexibla lösningar och den expertis du behöver för att uppfylla dina projektkrav inom totalentreprenaden(EPC).

Har du några funderingar eller frågor angående den här artikeln? Klicka på länken nedan för att kontakta en av experterna.

KONTAKTA EN EXPERT

About the author

Per-Ake Lindstrom

Per-Åke Lindström, affärsutvecklingschef för Norden på Veolia Mobile Water Services.

Any Questions?