Mobiele noodtoevoerwater voor Duitse vuilverbrandingsinstallatie

De vereisten

Het afvalverwerkingsbedrijf heeft een Veolia Berkefeld-installatie in bedrijf dat gebruikmaakt van mgekeerde osmose en elektrode-ionisatie (EDI) voor de behandeling van het toevoerwater voor de ketel.

Eerder werd ongezuiverd bronwater toegevoerd, waarbij de kwaliteitswaarden plotseling verslechterden met als gevolg een verlaging van de kwaliteit van het kraanwater. Hierdoor moest de EDI vaak worden stilgelegd. Het afvalverwerkingsbedrijf bestelde op korte termijn een installatie bij Mobile Water Services met een doorvoer van 30 m3/uur om een ononderbroken bedrijf van de waterzuiveringsinstallatie en daarmee van de verbrandingsinstallatie te garanderen. Het systeem was bedoeld ter compensatie van de schommelingen in waterkwaliteit totdat de nieuwe bronwaterzuiveringsinstallatie voltooid was, en om een geleidbaarheid van <0,1 µS/cm en silicaatgehalte van <10 ppb in het toevoerwater van de ketel te garanderen.

De oplossing

Een demineralisatie-installatie van het type MODI-5x300C werd geleverd binnen zes uur nadat het verzoek werd ontvangen. Vervolgens had een monteur van Mobile Water Services binnen twee uur deze installatie geïntegreerd in het bestaande waterzuiveringssysteem en in bedrijf gesteld. De container met ionenwisselaars werd gemonteerd tussen de omgekeerde osmose en de EDI-installatie. De installatie werd hier volautomatisch bediend en was in het begin onafgebroken in bedrijf. Later werd het systeem geactiveerd via een omloop op momenten waarop de kwaliteit van het bronwater verslechterde.

De voordelen

De extreem korte reactietijd resulteerde in het behoud van ononderbroken bedrijf van de vuil- en rioolslibverbrandingsinstallatie, ondanks de onverwachte verslechtering van de kwaliteit van het toevoerwater.