Mobilna demineralizacja w krótkim okresie wymaga elektrowni w Niemczech

Klient

Klient jest jednym z pięciu wiodących dostawców w branży gazowej i elektrycznej oraz liderem na rynku niemieckim w tym sektorze. W zakładzie w Niederaußem, położonym w zachodniej części Niemiec, podstawowym surowcem do wytwarzania energii elektrycznej jest węgiel brunatny. Ta dziewięcio-blokowa elektrownia ma moc brutto 3949 MW. 1 000 MW powstaje w bloku BoA, w którym wykorzystane technologie pozwalają osiągać wydajności wynoszącą 43%.

Kluczowe wartości

  • Zastosowanie: Demineralizacja wody zasilającej kocioł
  • Przewodność: < 0,1 µS/cm • Krzemian: < 10 ppb
  • Wydajność i czas trwania: 450 m3/h, 10 dni

Proces:

Wstępne uzdatnianie

  • Przyczepa 4 x MORO-4x24T
  • Kontener 2 x MORO-24C
  • 4 mobilne zbiorniki o pojemności 70 m3
  • 4 przyczepy wymiany jonowej MODI-15000T

 

Mobilna demineralizacja firmy Veolia dla krótkookresowych potrzeb w elektrowni klient w Niederaußem w Niemczech

Potrzeby klienta

Wiosną 2012 r. firma klient Power przeprowadziła rozległy remont elektrowni w bloku H zasilanym węglem brunatnym. Aby dostarczyć dużą ilość wody niezbędnej do ponownego uruchomienia bloku, potrzebna była dodatkowa jednostka do demineralizacji. Tymczasowe rozwiązanie, do uzdatnienia wody zasilającej kocioł, pracujące z wydajnością 450m3/h musiało spełnić parametry przewodności <0,1 μS/cm i zawartości krzemu <10 ppb. Instalacja była potrzebna na 10 dni.

Rozwiązanie

Dzięki połączeniu rozwiązań  Berkefeld z Mobile Water Services firmy Veolia wymagania klienta dotyczące ilości i jakości uzdatnianej wody zostały w pełni spełnione.  Wykorzystano 18 jednostek odwróconej osmozy – zainstalowanych na czterech przyczepach i w dwóch kontenerach – poddano wstępnemu uzdatnieniu wodę zasilającą, aby uzyskać zasolenie na poziomie 5%. Uzdatniona woda trafiała do mobilnych zbiorników o objętości 70 m3 każdy. Demineralizacja odbyła się następnie w czterech przyczepach, z których każda miała dwa ciągi wymiany jonowej ze złożem kationowym, anionowym i mieszanym. Optymalne ciśnienie robocze było zapewnione dzięki zastosowaniu mobilnych stacji podwyższania ciśnienia.

Korzyści

Stosunkowo wysokie natężenie przepływu 450 m3/h można było łatwo uzyskać, łącząc różne systemy mobilne z szerokiej gamy produktów Veolia Mobile Water Services. Wyszkoleni technicy serwisu zapewniali ciągłe wsparcie na miejscu w celu uruchomienia instalacji, jej zarządzania i utrzymania stałej produkcji wody o zakładanych parametrach.