Mobiele demineralisatie voor een kortdurende piekvraag in een energiecentrale

De behoefte van de klant

In het voorjaar van 2012, voerde de klant Power een grote renovatie uit aan Blok H van de bruinkool gestookte energiecentrale. Om een grote hoeveelheid water voor het opnieuw opstarten van het blok te leveren, was een extra demineralisatie-eenheid nodig. De tijdelijke oplossing met een stroomsnelheid van450 m 3 /uurwas nodig gedurende 10 dagen voor het zuiveren van keteltoevoerwater tot een geleidbaarheid van <0,1 µS/cm en silicaat van <10 ppb.

De oplossing

Met een combinatie van waterzuiveringsinstallaties van Veolia kon Berkefeld efficiënt en betrouwbaar voldoen aan de vraag naar water. 18 Eenheden voor omgekeerde osmose, geplaatst in vier aanhangers en twee containers, behandelden het toevoerwater voor, om een zoutgehalte van 5% te bereiken. Het geconditioneerde water werd opgeslagen in vier mobiele tanks, elk met een volume van 70 m 3 . De demineralisatie vond daarna plaats in vier aanhangers die elk twee stromen kationen, anionen en gemengde ionenwisselaars hadden. Meerdere drukverhogingsstations zorgden voor een optimale bedrijfsdruk.

De voordelen

De relatief hoge stroomsnelheid van 450 m 3 /uur kon eenvoudig worden gehaald door erschillende mobiele systemen uit de grote verscheidenheid aan producten van Veolia te combineren. Opgeleide servicemonteurs boden continu ter plaatse ondersteuning om de installatie en inbedrijfstelling van de eenheden te begeleiden, zonder enige onderbreking van de toevoer.