Mobile Water Services firmy Veolia pomaga Newhaven Energy Recovery Facility

Klient

Usługi środowiskowe firmy Veolia  Energy Recovery Facility (ERF) w  North Quay, Newhaven w Wielkiej Brytanii obsługuje rocznie 210 000 ton stałych odpadów komunalnych i odpadów po oczyszczaniu ulic z obszaru East Sussex.

Pozostałe odpady to te, które nie są ponownie wykorzystywane, kompostowane lub poddane recyklingowi. Odpady te są stosowane jako paliwo dla dwóch kotłów wodnych o ciśnieniu 50 bar w celu wytworzenia pary, która napędza turbinę wytwarzającą 19 MW energii elektrycznej, z której większość jest oddawana do sieci.

Proces ten znacznie zmniejsza ilość odpadów usuwanych na wysypisku, a także umożliwia odzyskiwanie lub recykling niektórych jego pozostałości.

Kluczowe wartości

  • Przetwarza około 210 000 ton odpadów rocznie
  • Zakład oddaje do sieci energetycznej 16,5 MWe, zasilając do 25 000 domów

 

Mobile Water Services firmy Veolia pomaga Newhaven Energy Recovery Facility, Wielka Brytania

Potrzeby klienta

Kotły wysokociśnieniowe pracowały przy przepływie pary o wartości 43,7 m3/h i wymagały, aby stacja uzdatniania wody miała zdolność operacyjną do 4,5 m3/h wody o wysokiej czystości. Demineralizowana woda była produkowana na miejscu przez instalację wymiany jonowej dostarczoną przez wykonawcę, ale podczas modyfikacji systemu sterowania zakład nie był w stanie osiągnąć normalnej ilości i jakości wody uzdatnionej. Zbiornik magazynowy wody demineralizowanej uznano za niewystarczający do spełnienia wymagań operacyjnych, a jego modyfikacja zajęłaby dwa dni.

Rozwiązanie

Dwie jednostki wymiany jonowej MOFI™: stałe zasilanie 35 m3/h x 2 = 70 m3/h

Korzyści

  • Szybkość odpowiedzi: wysyłka w 4 godziny
  • Niezawodność: proste rozwiązanie „plug and play”
  • Oferta pełnego zakresu usług: wyposażona w zestawy przyłączeniowe do zasilania i uzdatniania wody
  • Serwis i obsługa: inżynierowie byli dostępni podczas uruchamiania i rozruchu
  • Regeneracja poza zakładem

„Tymczasowa instalacja pomogła nam wyjść z sytuacji, której nie można było uniknąć. Mobile Water Services umożliwiły nam kontynuowanie pracy z pełną wydajnością, podczas gdy modyfikacje systemu sterowania były wdrażane, co pozwoliło zakładowi na powrót do normalnej pracy”. Kierownik obiektu