Tymczasowa mobilna demineralizacja dla firmy chemicznej we Francji

Klient

Francja – Nasz klient to globalna grupa chemiczna, której produkty służą różnorodnym rynkom, takim jak energia i środowisko, motoryzacja i aeronautyka, energia elektryczna i elektronika. Mają wspólny cel: poprawa wydajności klientów i jakości życia społeczeństwa poprzez zrównoważoną chemię.

Kluczowe wartości

  • Siedziba główna w Belgii
  • Roczna sprzedaż – 9,9 miliona euro
  • 29 400 pracowników na świecie
  • Działalność w ponad 56 krajach na świecie

 

Mobilna demineralizacja dla projektów średniookresowych, Francja

Potrzeby klienta

Mobile Water Services firmy Veolia otrzymała od naszego klienta zapytanie, w lipcu 2014 r. dotyczące możliwości wynajęcia mobilnej jednostki aby tymczasowo zastąpić obecny  system demineralizacji wody, który nie działał zgodnie z założeniami i wymaganiami. Ostatecznie inwestycja w nową stację DEMI, dostarczaną przez Veolia, została zatwierdzona tego samego roku. Podczas oczekiwania na nową inwestycję, klient mógł swobodnie pracować dzięki mobilnej stacji DEMI dostarczoną przez Veolia Mobile Water Services.

Rozwiązanie

Korzystając z MORO – 4 + 3S firmy Veolia, nie tylko spełniamy wymagania klienta, ale też je przekraczamy:

  • Technologia: MORO – 4+3S: Mobilna przyczepa odwróconej osmozy zapewnia >95% redukcji zasolenia wody.
  • Wydajność procesu: Dostawa, podłączenie i uruchomienie mobilnej podwójnej odwróconej osmozy produkującej w sposób ciągły 3 m3/h demineralizowanej wody o zawartości 10 µS/cm.
  • Odpowiednia pora: Natychmiastowa reakcja i szybkie wdrożenie mobilnej jednostki w celu produkowania oczyszczonej wody. Dostaw w jeden dzień od zamówienia do uruchomienia produkcji
  • Jakość: Personel techniczny został przeszkolony zgodnie z wymaganiami dla przemysłu chemicznego