Dodatkowa woda demineralizacyjna do zmieniającego się zapotrzebowania

Potrzeby klienta
Klient potrzebuje demineralizowanej wody uzupełniającej, aby sprostać dodatkowemu zapotrzebowaniu. Zapotrzebowanie może zmieniać się w ciągu roku, ale dzięki zastosowaniu tymczasowego i elastycznego mobilnego urządzenia do uzdatniania wody zakład może z łatwością zarządzać dodatkowym popytem z roku na rok.

Rozwiązanie
Mobile Water Services zapewnia wiele przyczep MODI 15000T dla tego projektu, ponieważ fabryka etylenu nie mogła sobie pozwolić na postój. Veolia oferuje szybką odpowiedź, mobilizując się z magazynu Stoke w ciągu 4 godzin od połączenia z zespołem. Przyczepy są stale wymieniane, a regeneracja odbywa się poza miejscem instalacji, aby uniknąć konieczności stosowania chemikaliów u klienta.

Korzyści

  • Niezawodne i opłacalne rozwiązanie dla projektu
  • Obsługa i serwis przez cały okres wynajmu
  • Spokój dla Operatorów, dzięki obsłudze Veolia.