Veolia helpt de klant met onderhoud aan de koeltoren

De behoefte van de klant

De houten koeltorens van de klant moesten worden vervangen, maar het afsluiten van het koelsysteem zou leiden tot productieverlies, en dus moesten de torens één voor één worden vervangen. Om de wijziging tijdens productie te voltooien, moest 50 m 3 /uur aan koelwater, verontreinigd met sloopafval, dat in de zinkput van de buiten bedrijf gestelde toren was gestroomd, worden verwerkt en gezuiverd. Uitvoeringsmanager overwoog de mogelijkheden: het water lozen via de afvoerleidingen, of het water zuiveren om weer in het koelsysteem te gebruiken. De eerste mogelijkheid zou de afvoerleidingen overbelasten, en het vervangen van het geloosde water door leidingwater zou duur zijn en de capaciteit van de vervangingswaterzuiveringsinstallatie van het koelsysteem overschrijden. Voor de tweede mogelijkheid was een pomp- en filtersysteem nodig om het vuil te verwijderen.

De oplossing

Veolia kon een tijdelijke installatie leveren bestaande uit pompen en tweefase-filtratie: grove zeven gevolgd door filterzakken. De op een slede gemonteerde installatie werd binnen slechts enkele dagen ontworpen, gebouwd en afgeleverd op locatie. Het custom-systeem bleef er twee maanden totdat het vervangen van de toren was voltooid. Het afval uit het water verwijderen en behouden, evenals de koelwater-conditioneringschemicaliën die erin zaten, was niet alleen een milieuvriendelijke oplossing, maar maakte het mogelijk om het koelsysteem op vol vermogen in bedrijf te houden. De kostenbesparing ten opzichte van het lozen van het verontreinigde water en het vervangen door leidingwater, betekende dat Veolia haar klant £30.000 heeft bespaard.

De voordelen

  • Procescapaciteit: een ononderbroken toevoer van 50 m 3 /uur
  • Snelle reactie: op locatie binnen enkele dagen na aanvraag
  • Milieu-effect: voorkomen van lozing van verontreinigd water
  • To Budget: project resulteerde in een besparing van £30.000 voor de klant