Veolia zapewnia wodę do rozruchu dla firmy inżynieryjnej i budowlanej

Klient

Konin, Polska Nasz klient to jedna z wiodących grup inżynieryjnych i konstrukcyjnych na świecie. Dostarczając usługi zarządzania typu EPC i EPCM w różnych branżach przemysłu, w tym naftowej i gazowej, ochrony środowiskowa i wodnej, infrastruktury i energetycznej. Tym razem zapytanie naszego klienta dotyczyło uruchomienia nowego bloku elektrowni.

Kluczowe dane

  • Siedziba główna w Montrealu w stanie Quebec w Kanadzie
  • 40 000 pracowników
  • Obecność w 50 krajach

 

Mobile Water Services firmy Veolia zapewnia wodę rozruchową i oczyszczanie chemiczne dla firmy inżynieryjnej i konstrukcyjnej z Konina, położonego w środkowej Polsce.

Potrzeby klienta

Mobile Water Services firmy Veolia otrzymała zapytanie od klienta o zasilenie 800 MW wysokociśnieniowego kotła na potrzeby rozbudowy elektrowni. Umowa opierała się na pełnej usłudze i mobilnym zasilaniu elektrowni.

Ze względu na fakt, iż woda nawierzchniowa pochodziła z jeziora znajdującego się w pobliżu elektrowni węglowej, Veolia MWS musiała rozwiązać dwa główne utrudnienia, jeśli chodzi o wstępne uzdatnianie. 1) sezonowy wzrost bakterii latem, duża ilość części stałych i zawartość żelaza w surowej wodzie w dniu planowanego uruchomienia 2) wysoka wartość przepływu netto – 120 m3/h lub 175 m3/h w chwili rozpoczęcia projektu.

Rozwiązanie

Wykorzystując technologie MORO i MODI firmy Veolia oczekiwania klienta nie tylko zostały spełnione, ale także przekroczone:

  • Filtracja mediów: Zbiorniki do usuwania części stałych, bakterii i żelaza
  • MORO-60T: Mobilna przyczepa odwróconej osmozy zapewnia >95% odrzucenia jonów z wody w sieci wodociągowej
  • MODI-15000T: Mobilna naczepa dejonizująca do dalszej redukcji zawartości jonów zapewniając przewodność <0,1 µS/cm

Korzyści

  • Wydajność procesu: Dostawa, podłączenie i uruchomienie przyczepy odwróconej osmozy przed uruchomieniem mobilnej naczepy dejonizującej do ciągłej produkcji dejonizowanej wody w ilości 120 m3/h o zawartości 0,1 µS/cm.
  • Jakość usług: Personel techniczny przeszkolony do określonej specjalności dla przemysłu chemicznego
  • Budżet: Projekt zakończony w ramach budżetu klienta