Veolia’s Mobile Water Services lost probleem met vervuild water op voor FCC-milieu

De behoefte van de klant

De uitstroom van regenwater uit de vuilstortplaats van FCC Environment in Colsterworth vlakbij Grantham wordt opgevangen in een bekken en getest op verontreiniging voordat het veilig wordt geloosd in de plaatselijke waterloop. Uitstroomwater, dat op alle vuilstortplaatsen wordt geproduceerd, wordt opgehaald door een tankwagen en getransporteerd naar een plaatselijke rioolwaterzuiveringsinstallatie voor verwerking.

De natste winter sinds waarnemingen begonnen leidde ertoe dat het opvangbekken vol liep. Erger nog, door de hoge regenval werd meer uitstroomwater geproduceerd dan normaal, waardoor het opvangbekken werd verontreinigd.

Met een probleem van 40.000 m3 verontreinigd water die niet kan worden geloosd in de waterloop, nam de ervaren manager voor uitstroomwater Lorna Gibbs contact op met Mobile Water Services. “Wij konden slechts vier tankwagens per dag aan op deze landelijke locatie, waardoor het bijna een jaar zou duren om het bekken leeg te maken zonder verdere regen. We moesten het volume terugbrengen en dus was mobiele technologie voor omgekeerde osmose de meest geschikte oplossing.”

De oplossing

Technologie voor omgekeerde osmose van Veolia, aangevuld met zuiveringsfilters om het verontreinigde water te zuiveren tot een kwaliteit die geschikt is voor rechtstreeks lozen in de waterloop. De geconcentreerde afvalstroom uit de installatie voor omgekeerde osmose werd met tankwagens afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, maar het volume was met tweederde teruggebracht, zodat minder tankwagenbewegingen nodig waren, waardoor het milieu-effect werd geminimaliseerd en kosten voor tanktransport werden bespaard.

Beschrijving van proces

Voor elke productiecyclus is continuïteit van essentieel belang. In geval van nood kan Mobile Water Services een aanhanger of container met daarin een tijdelijke waterzuiveringsinstallatie mobiliseren en naar uw locatie sturen. Deze kan normaal gesproken binnen 24 uur bij u zijn, afhankelijk van de vrachttijd. Het kan uw bestaande waterzuiveringsinstallatie vervangen of aanvullen, en indien gewenst kan een monteur van Veolia de apparatuur bedienen.

Daarnaast biedt Veolia haar klanten de PREACT-service aan. Dit is een alomvattend onderzoek van uw waterzuiveringsinstallatie waarmee een Site Response Pack wordt ontwikkeld voor het geval zich een niet-gepland incident voordoet. In het geval u ons belt voor hulp, garandeert dit dat de juiste apparatuur en ondersteunende items bij u worden afgeleverd om zo snel mogelijk gezuiverd water te kunnen produceren.

fcc-enviro-nl

 

De voordelen

  • Gezuiverd water voldoet aan bestaande goedkeuring
  • Volume voor tanktransport teruggebracht met 60%
  • Geringer milieu-effect als gevolg van minder transporten
  • Aanzienlijke besparingen op transport- en zuiveringskosten

De resultaten

Het systeem van Veolia werd in januari 2013 geplaatst en is sindsdien continu in bedrijf, waardoor het volume in het bekken dagelijks met 600 m3 is teruggebracht. Zonder de mobiele installatie zou de volledige 40.000 m3 aan verontreinigd regenwater moeten worden beschouwd als uitstroomwater dat tegen normaal tarief met tankwagens naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie zou moeten worden getransporteerd. Zelfs met de huurkosten en operationele kosten van de mobiele installatie was de kostenbesparing aanzienlijk, nog afgezien van de milieuvoordelen van veel minder tankwagenbewegingen en een snellere verwerking van het verontreinigde water.