Woda zdemineralizowana do ogrzewania

Klient

Rotterdam, Holandia – klient dostarcza demineralizowaną wodę do ogrzewania miejskiego w Rotterdamie, dostarczając ciepło do 95 000 domów i firm.

Poprzednia elektrownia o cyklu łączonym została przekształcona w ciepłownię (resztkowego) ciepła pochodzącego z regionu przemysłowego Boltek do ogrzewania miasta Rotterdam.

Kluczowe dane:

  • Siedziba główna w Dusseldorfie w Niemczech
  • Roczna sprzedaż – 39 miliardów euro • 79 000 pracowników
  • Działalność w ponad 30 krajach na świecie
  • Ponad 26 milionów klientów

Wymagania klient odnośnie zużycia małej ilości  tlenu spełnione przez Mobile Water Services firmy Veolia w Rotterdamie w Holandii.

Potrzeby klienta

Mobile Water Services firmy Veolia otrzymała zapytanie z klient Benelux, aby napełnić zbiornik ciepłowni (patrz zdjęcie) o pojemności 14 000 m3, który znajduje się w zakładzie Galileistraat  w Rotterdamie, bardzo czystą wodą bez rozpuszczonego tlenu.

Woda została uzdatniona, aby spełnić holenderskie wytyczne dotyczące ogrzewania miejskiego – DNV KEMA*, razem z normami europejskimi dotyczącymi wody kotłowej VGB-R450L (specyfikacje EGV<0,1 µS/cm i O2<20ppb).

Rozwiązanie

Łącząc technologie REMOX, MORO i MODI firma Veolia MWS nie tylko spełniła oczekiwania klienta, lecz nawet je przekroczyła:

  • REMOX-100C: Mobilny system usuwania tlenu, aby usunąć tlen z dejonizowanej wody do poziomu poniżej 20 ppb  O2
  • MORO-60T: Mobilna Przyczepa Odwróconej Osmozy zapewnia likwidację  > 95% jonów z wody pochodzącej z sieci wodociągowej
  • MODI-15000T: Mobilna Naczepa Dejonizująca do dalszej redukcji zawartości jonów, zapewniając przewodność <0,1 µS/cm

Opis procesu

Odgazowywanie: Tlen i dwutlenek węgla są usuwane z wody przez użycie procesu membranowego «pustych włókien» razem z próżnią i azotem jako gazem wypierającym. REMOX-100C składa się z bardzo wydajnej konstrukcji, która może obsłużyć do 50 m3 /h na strumień, dając całkowitą ciągłą wydajność 100 m3 /h z < 10 ppb O2, < 0,3 ppm CO2. System mieści się w całkowicie klimatyzowanym i izolowanym 40-stopowym kontenerze, razem ze wszystkimi koniecznymi usługami.

Korzyści

Wydajność procesu: zasilanie ciągłe 60m3 /h < 10 ppb O2

Terminowość: wymagana ilość jest osiągana zaledwie w ponad tydzień, umożliwiając firmie klient dotrzymanie ostatecznego terminu użytkownikom końcowym.

Jakość: Rygorystyczna kontrola procesu przeprowadzana przez firmę Veolia zapewnia wysoką jakość odtlenionej wody.

Budżet: Projekt zakończony w ramach budżetu klient

Wyniki

Firma klient jest zadowolona w wyników:

„Regularnie używamy Mobile Water Services firmy Veolia do planowej konserwacji, a mobilne jednostki zawsze spełniają swoje zadanie. Mam świetne relacje z zespołem i żadna prośba nie jest dla nich zbyt dużym kłopotem”.

*DNV Kema (Det Norske Veritas, Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem) to część DNV VL, globalnej firm certyfikującej i konsultingowej z siedzibą w Arnhem w Holandii. Jako jedna z trzech firm zajmujących się klasyfikacją i certyfikacją na świecie, specjalizujących się w energetyce, ich wytyczne w zakresie ogrzewania miejskiego są wiodącym standardem przemysłowym w kraju.