Veolia ontving een verzoek van de klant om een ​​warmteopslagfaciliteit te vullen

De behoefte van de klant

Veolia ontving een verzoek van de klant Benelux om een warmteopslagfaciliteit (zie foto) te vullen in de faciliteit aan de Galileistraat in Rotterdam, met 14.000 m3 zeer zuiver water vrij van opgeloste zuurstof. Het water werd gezuiverd in naleving van de Nederlandse regelgeving voor stadsverwarming, DNV KEMA*, en de Europese norm voor ketelwater, VGBR450L (specificatie: EGV <0,1 µS/cm en O2 <20 ppb)

Die Lösung

Door de technologieën MORO, MODI en REMOX van Veolia te combineren, kon aan de vereisten van de klant niet alleen worden tegemoet gekomen, maar konden deze zelfs worden overtroffen:

  • MORO-60T: Mobiele aanhanger voor omgekeerde osmose waarmee >95% van de ionen uit het toevoerwater van de stadswaterleiding wordt gehaald
  • MODI-15000T: Mobiele aanhanger voor deïonisatie om het ionengehalte verder te verlagen tot een geleidbaarheid van <0,1 µS/cm
  • REMOX-100C: Mobiel systeem voor het verwijderen van zuurstof om de zuurstof uit het gedeïoniseerde water te verwijderen tot <20 ppb O2

Beschrijving van proces

Ontgassen: Zuurstof en kooldioxidegas wordt verwijderd uit water met behulp van ‘holle vezel’-membranen in combinatie met vacuüm en stikstof als stripgas. REMOX-100C maakt gebruik van een uiterst efficiënt ontwerp dat kan werken op maximaal 50 m3 /uur per stroom met een totale gecombineerde uitvoer van 100 m3 /uur met <10 ppb O2 en <0,3 ppm CO2.

Het systeem is gehuisvest in een volledig airconditioned en geïsoleerde 40-voets container met alle benodigde services.

De voordelen

  • Procescapaciteit: een continue toevoer van 60 m3 /uur met <10 ppb O2.
  • Tijdlijnen: het vereiste volume werd geleverd na iets meer dan een week, waardoor de klant zijn deadlines naar de eindklanten kon halen.
  • Kwaliteit: strikte procesregeling door.

De resultaten

E.ON is tevreden met de resultaten:

“Wij doen regelmatig een beroep op Mobile Water Services voor geplande onderhoudswerkzaamheden en de aanhangers presteren altijd volgens specificatie. Ik heb een goede relatie met het team en geen enkel verzoek is ze te veel moeite.”

*DNV Kema (Det Norske Veritas, Keuring van Elektrotechnische Materialen te Arnhem) maakt deel uit van DNV VL, een wereldwijd certificerings- en adviesbureau gevestigd in Arnhem, Nederland. Als één van de drie classificerings- en certificeringsbedrijven in de wereld die gespecialiseerd zijn in energie, zijn hun stadsverwarmingsrichtlijnen een toonaangevende industrienorm binnen het land.