Usługa Veolia ReACT do awaryjnego uzdatniania wody

Klient

Firma Aylesford Newsprint w Kent dostarcza co roku średnio 400 000 ton papieru gazetowego w 100% pochodzącego z recyklingu do krajowych, regionalnych i europejskich wydawnictw, ale dostawy papieru gazetowego były zagrożone, gdy uległ awarii zakład uzdatniania wody.

Kluczowe wartości

  • Wydajność procesu: zasilanie ciągłe 120 m3/h
  • Nagła reakcja: Na miejscu w kilka godzin od zgłoszenia
  • Jakość usług: Może dostarczać stały przepływ bez przerw w produkcji innych jednostek
  • Do budżetowania: projekt wykonany w ramach budżetu klienta

Mobile Water Services zapewniają dostawę niedzielnych gazet w Wielkiej Brytanii

Potrzeby klienta

Para i energia elektryczna dla Aylesford Newsprint jest dostarczana przez elektrociepłownię na terenie zakładu. Dostarczana woda do Bojlera, w ilości 120 m3/h, jest pobierana z odwiertu na miejscu i oczyszczana za pomocą dejonizacji wody za pomocą wymiany jonowej. Pomyłka w dostawie środków chemicznych spowodowała wyłączenie instalacji pary, do momentu rozwiązania problemu. Przy zastosowaniu jedynie zapasowego zbiornika wody, bojler wykorzystałby całą wodę w czasie 24 godzin. W ramach planu awaryjnego klienta i jako zarejestrowanego klienta Veolia ReAct zostało uruchomione działanie ochrony uzdatnianej wody.

Rozwiązanie

Szybka reakcja Mobilnych Usług Wodnych Veolia, pozwoliła wysłać na miejsce w Aylesford mobilną jednostkę odwróconej osmozy MORO oraz systemem wymiany jonowej MODI. Obie jednostki zostały zamontowane w standardowych kontenerach, które są izolowane i dostarczane z ogrzewaniem, oświetleniem i całym koniecznym sprzętem bezpieczeństwa.