Ingenieursbureau draagt reinigen van airconditioning en condensor, en afblazen van stoom op aan Veolia’s Mobile Water Services

De behoefte van de klant

Veolia ontving een verzoek van een ingenieursbureau om hun stoomleidingen te reinigen voordat de energiecentrale in bedrijf wordt gesteld door middel van een proces genaamd stoom afblazen.

De klant maakte tevens gebruik van luchtgekoelde condensoren (ACC) die verontreinigd zijn geraakt met vuil tijdens de bouw.

De klant vroeg tevens om een gesloten filtratie- en polijstsysteem voor het ACC-spoelen naast het tijdelijk deïoniseren voor het stoom afblazen. Door een mobiele oplossing te gebruiken, was men gegarandeerd van een minimaal waterverlies en een aanzienlijke kostenbesparing.

Door de inzet van de technologieën MOFI, MODI en SKID PUMP van Veolia kon aan de vereisten van de klant niet alleen worden tegemoet gekomen, maar konden deze zelfs worden overtroffen:

ACC reiniging:

  • MOFI-1200S: Mobiele mixed bed de-ionisatie ketel
  • MOFI-3x60S: Mobiele zakkenfilter op skid voor vaste stof verwijdering
  • PUMP-SKID: Mobiele booster pomp
  • MODI: Mobiele deïonisatie unit om het ionengehalte verder te verlagen tot een geleidbaarheid van <0,1 µS/cm

Beschrijving van proces

Stoom afblazen: Bij de inbedrijfstelling van een energiecentrale is het essentieel dat de stoomleidingen vrij zijn van deeltjes om schade aan de stoomturbines te voorkomen. Dit wordt bereikt door “stoom afblazen” uit te voeren, waarbij stoom die in de ketels is gegenereerd kan ontsnappen naar de atmosfeer met hoge stroomvolumes en -snelheden zodat de deeltjes uit de stoomleidingen worden geblazen. Dit verlies aan stoom is doorgaans groter dan de capaciteit van de aanwezige deïonisatie-installatie kan genereren, en het is dan ook gebruikelijk om hiervoor mobiele deïonisatie-eenheden te gebruiken.

Ketel spoelen en vullen: De klant maakt tevens gebruik van luchtgekoelde condensoren (ACC’s) die de stoom condenseren die uit de stoomturbines komt. Als gevolg van hun delicate constructie, moeten ze Gedurende 24 uur worden gespoeld met een hoog stroomvolume. Om het verlies aan water en energie te minimaliseren, Stelde Veolia een opstelling voor met sledepompen en MOFIfilters tezamen met ‘standby-eenheden’, waarmee het vereiste ‘omwisselen’ mogelijk is en kan worden uitgevoerd zonder de stroming door het systeem te onderbreken.

De voordelen

Procescapaciteit: een continue toevoer van 140 m3/uur. Service-expertise: een gesloten filtratie- en polijstsysteem werd gebouwd voor ACC-spoelen. VGW: voldaan aan strenge gezondheids – en veiligheidsnormen onder extreme bedrijfsomstandigheden (5 bar, 85 °C), zoals gecreëerd door het gesloten systeem. Op budget: Veolia-project wordt uitgevoerd binnen het budget van de klant.

De resultaten

Dankzij de nauwe samenwerking tussen onze klant en de medewerkers van Veolia in heel Europa, een nauwkeurige inventarisatie van de behoeften van de klant, en een strak gepland en uitgevoerd project, kon onze klant het ACC-spoelen met succes uitvoeren binnen een tijdsbestek van slechts enkele dagen. De innovatieve aanpak die werd ontwikkeld door Veolia leidde tot een enorme besparing in tijd, kosten en energie. Nu de techniek zich bewezen heeft in dit project, is onze klant van plan om de procedure op grote schaal toe te passen, waarbij Veolia het proces zal standaardiseren.